فسديد

لوله‌وتجهيزات‌ سديد - ورشكسته

1400/04/03 07:40:49
پایانی:109,777
(0%)
آخرین:108,688
(-0.99%)

تعداد معاملات:2
حجم:298
ارزش معاملات:32.38M
حجم مبنا:39,120
108,688110,882
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
108,688
305,80341
000
110,882
2,1193
000000
298(100%)
2(100%)
حجمحقیقیتعداد
298(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 16,356,773 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 32,713,546 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
13
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3100,20699,416100,961104,087-
حمایت2104,087103,692101,477106,448-
حمایت1106,387105,597101,992107,907326,064
P110,268109,873110,268110,268-
مقاومت1112,568111,778115,383112,629326,064
مقاومت2116,449116,054115,898114,088-
مقاومت3118,749117,959116,414116,449-


آخرین اخبار فسدید

نمایش اخبار قدیمی‌تر