ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

1400/08/01 17:58:45
پایانی:4,730
(-4.56%)
آخرین:4,709
(-4.98%)

تعداد معاملات:267
حجم:2.77M
ارزش معاملات:13.06B
حجم مبنا:3.02M
4,7095,203
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,000
4,526
4,709
4,933,540145
11,600
4,500
4,790
1,0621
17,092
4,046
4,830
40,0001
2,690,748(97%)
167(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,774,248(100%)
65(100%)
83,500(3%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 76,211,006 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.38سرانه فروش حقیقی: 201,879,892 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.65
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,2642,4812,8772,840-
حمایت22,8402,9483,0093,445-
حمایت13,8504,0673,1413,82014,460
P4,4264,5344,4264,426-
مقاومت15,4365,6536,5785,03114,662
مقاومت26,0126,1206,7105,406-
مقاومت37,0227,2396,8426,012-


آخرین اخبار ثتران

نمایش اخبار قدیمی‌تر