ثتران

سرمايه گذاري مسكن تهران

1400/03/28 19:41:12
پایانی:2,781
(-1.27%)
آخرین:2,782
(-1.24%)

تعداد معاملات:350
حجم:2.98M
ارزش معاملات:8.21B
حجم مبنا:5.39M
2,6772,957
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
118,162
2,742
2,782
3,3961
190,943
2,741
2,790
17,9526
110,000
2,731
2,797
4,7502
2,982,344(100%)
113(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,982,344(100%)
174(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 73,397,333 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.54سرانه فروش حقیقی: 47,666,084 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.65
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
1
خرید
4
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
1
خرید
3
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-164-483601,242-
حمایت21,2421,0832422,074-
حمایت12,0121,6934232,5888,293
P3,4193,2603,4193,419-
مقاومت14,1893,8705,1404,2518,422
مقاومت25,5965,4375,3214,765-
مقاومت36,3666,0475,5035,596-


آخرین اخبار ثتران

نمایش اخبار قدیمی‌تر