شپدیس

پتروشیمی پردیس

1400/03/29 07:38:06
پایانی:104,030
(0%)
آخرین:104,060
(0.02%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:961,261
98,830109,230
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
156
103,000
104,500
501
1486
102,110
104,650
5851
1487
102,040
104,680
511
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
12
خرید
11
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
10
خرید
7
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت375,85678,12582,44782,233-
حمایت282,23383,36783,88988,838-
حمایت193,14695,41585,32992,918310,990
P99,523100,65799,52399,523-
مقاومت1110,436112,705122,790106,128312,920
مقاومت2116,813117,947124,230110,208-
مقاومت3127,726129,995125,672116,813-


آخرین اخبار شپدیس

نمایش اخبار قدیمی‌تر