غشهد

شهد ايران ‌

1400/04/03 07:19:52
پایانی:4,934
(1.12%)
آخرین:4,871
(-0.16%)

تعداد معاملات:477
حجم:2.32M
ارزش معاملات:11.5B
حجم مبنا:3.04M
4,6365,122
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
4,838
4,872
7851
110,000
4,836
4,879
1,5001
12,353
4,835
4,895
6,6431
2,303,327(99%)
221(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,313,327(100%)
164(99%)
20,000(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
10,000(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 51,423,599 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.74سرانه فروش حقیقی: 69,597,289 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.35
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
9
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,4841,1661,7833,037-
حمایت23,0372,8781,9893,980-
حمایت13,9543,6362,1954,56314,497
P5,5075,3485,5075,507-
مقاومت16,4246,1067,5466,45014,784
مقاومت27,9777,8187,7527,033-
مقاومت38,8948,5767,9587,977-


آخرین اخبار غشهد

نمایش اخبار قدیمی‌تر