غشهد

شهد ایران ‌

1400/07/27 21:41:30
پایانی:4,675
(-0.06%)
آخرین:4,700
(0.47%)

تعداد معاملات:255
حجم:1.35M
ارزش معاملات:6.33B
حجم مبنا:3.06M
4,4454,911
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,807
4,666
4,730
2,2002
11,200
4,650
4,737
2,5002
23,110
4,580
4,738
25,0331
1,156,794(85%)
84(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,356,794(100%)
93(100%)
200,000(15%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 64,381,094 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.94سرانه فروش حقیقی: 68,204,429 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.06
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,8171,4721,9903,198-
حمایت23,1983,0252,1623,989-
حمایت13,8883,5432,3354,47813,737
P5,2695,0965,2695,269-
مقاومت15,9595,6146,8226,06013,848
مقاومت27,3407,1676,9956,549-
مقاومت38,0307,6857,1677,340-


آخرین اخبار غشهد

نمایش اخبار قدیمی‌تر