دکیمی

کیمیدارو

1400/03/25 23:24:52
پایانی:20,720
(-3.22%)
آخرین:20,510
(-4.2%)

تعداد معاملات:310
حجم:849,758
ارزش معاملات:17.6B
حجم مبنا:701,262
20,34022,480
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,038
20,510
20,540
3,2331
1340
20,500
20,550
3301
1286
20,440
20,650
9,8001
849,758(100%)
88(100%)
حجمحقیقیتعداد
849,758(100%)
128(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 200,079,383 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.45سرانه فروش حقیقی: 137,554,576 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.69
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,3435,3557,99212,606-
حمایت212,60612,1128,87216,636-
حمایت116,89315,9059,75119,12663,380
P23,15622,66223,15623,156-
مقاومت127,44326,45532,60827,18664,460
مقاومت233,70633,21233,48729,676-
مقاومت337,99337,00534,36733,706-


آخرین اخبار دکیمی

نمایش اخبار قدیمی‌تر