وآفری

بیمه کارآفرین

1400/07/04 03:42:02
پایانی:3,326
(2.68%)
آخرین:3,336
(2.99%)

تعداد معاملات:242
حجم:5.55M
ارزش معاملات:18.48B
حجم مبنا:3.8M
3,1423,336
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
4514,365
3,336
000
1100,000
3,300
000
145,391
3,295
000
5,378,018(97%)
90(98%)
حجمحقیقیتعداد
2,532,661(46%)
57(97%)
180,535(3%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
3,025,892(54%)
2(3%)
سرانه خرید حقیقی: 198,747,642 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.34سرانه فروش حقیقی: 147,782,990 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.74
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
10
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,5712,6472,7622,724-
حمایت22,7242,7622,8002,899-
حمایت13,0303,1062,8383,0079,822
P3,1833,2213,1833,183-
مقاومت13,4893,5653,8333,35810,008
مقاومت23,6423,6803,8713,466-
مقاومت33,9484,0243,9093,642-


آخرین اخبار وآفری

نمایش اخبار قدیمی‌تر