خبازرس

بازرسي مهندسي و صنعتي ايران

1400/04/03 04:07:01
پایانی:25,052
(-1.72%)
آخرین:24,770
(-2.83%)

تعداد معاملات:923
حجم:1.16M
ارزش معاملات:29.25B
حجم مبنا:399,170
24,72926,257
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,137
24,771
25,100
9821
1250
24,770
25,109
1,0001
27,150
24,766
25,260
1,8981
995,901(85%)
293(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,164,370(100%)
306(100%)
171,970(15%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
3,501(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 85,151,234 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.89سرانه فروش حقیقی: 95,326,134 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.12
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
10
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت318,52318,59919,62720,504-
حمایت220,50420,54219,97022,075-
حمایت122,63722,71320,31323,04674,270
P24,61824,65624,61824,618-
مقاومت126,75126,82729,22626,18975,356
مقاومت228,73228,77029,56927,160-
مقاومت330,86530,94129,91228,732-


آخرین اخبار خبازرس

نمایش اخبار قدیمی‌تر