خبازرس

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

1400/07/27 21:20:40
پایانی:24,648
(1.45%)
آخرین:24,950
(2.69%)

تعداد معاملات:306
حجم:515,481
ارزش معاملات:12.7B
حجم مبنا:399,969
23,56725,023
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
138,122
24,930
24,950
6802
147,115
24,879
24,980
2,1001
156
24,850
25,000
19,1497
515,481(100%)
124(100%)
حجمحقیقیتعداد
495,481(96%)
137(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
20,000(4%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 102,464,320 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.15سرانه فروش حقیقی: 89,143,180 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.87
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت314,00512,72014,64719,145-
حمایت219,14518,50215,29022,090-
حمایت121,71520,43015,93223,90972,855
P26,85526,21226,85526,855-
مقاومت129,42528,14032,63729,80073,250
مقاومت234,56533,92233,27931,619-
مقاومت337,13535,85033,92234,565-


آخرین اخبار خبازرس

نمایش اخبار قدیمی‌تر