نوری

پتروشیمی نوری

1400/03/24 12:46:07
پایانی:67,460
(3.54%)
آخرین:66,700
(2.37%)

تعداد معاملات:3,975
حجم:4.99M
ارزش معاملات:336B
حجم مبنا:1.55M
61,90068,400
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2575
66,670
66,700
1,0001
2470
66,660
66,750
4081
24,588
66,650
66,800
15,9951
2,880,552(58%)
1,271(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,359,861(67%)
1,438(99%)
2,114,435(42%)
5(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,635,126(33%)
8(1%)
سرانه خرید حقیقی: 152,889,093 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.97سرانه فروش حقیقی: 157,619,070 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.03
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
14
خرید
10
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت342,95044,81548,26247,980-
حمایت247,98048,91249,41253,247-
حمایت156,74058,60550,56156,502195,260
P61,77062,70261,77061,770-
مقاومت170,53072,39580,43867,037198,100
مقاومت275,56076,49281,58770,292-
مقاومت384,32086,18582,73775,560-


آخرین اخبار نوری

نمایش اخبار قدیمی‌تر