امید

تامین سرمایه امید

1400/03/29 10:16:11
پایانی:6,640
(-1.04%)
آخرین:6,380
(-4.91%)

تعداد معاملات:184
حجم:912,439
ارزش معاملات:5.87B
حجم مبنا:3.8M
6,3807,040
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
210,399
6,380
6,470
8,9651
000
6,480
5,8134
000
6,490
98,7802
453,439(50%)
83(99%)
حجمحقیقیتعداد
904,560(99%)
51(98%)
459,000(50%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
7,879(1%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 36,275,120 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.31سرانه فروش حقیقی: 117,770,164 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.25
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,0234,8455,1125,736-
حمایت25,7365,6475,2016,145-
حمایت16,0935,9155,2906,39719,350
P6,8066,7176,8066,806-
مقاومت17,1636,9857,6097,21519,520
مقاومت27,8767,7877,6987,467-
مقاومت38,2338,0557,7877,876-


آخرین اخبار امید

نمایش اخبار قدیمی‌تر