شصفها

پتروشیمی‌ اصفهان‌

1400/03/29 06:51:54
پایانی:115,450
(-0.18%)
آخرین:116,000
(0.29%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:120,000
113,347117,973
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
150
113,350
000
000000
000000
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت390,46388,26692,888101,905-
حمایت2101,905100,80694,430108,968-
حمایت1108,952106,75595,970113,331347,233
P120,394119,295120,394120,394-
مقاومت1127,441125,244136,029127,457351,772
مقاومت2138,883137,784137,569131,820-
مقاومت3145,930143,733139,111138,883-


آخرین اخبار شصفها

نمایش اخبار قدیمی‌تر