شصفها

پتروشیمی‌ اصفهان‌

1400/08/01 16:50:23
پایانی:131,876
(-1.99%)
آخرین:131,876
(-1.99%)

تعداد معاملات:92
حجم:1.57M
ارزش معاملات:208B
حجم مبنا:120,000
131,876137,258
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
131,876
411,66916
000
133,329
11
000
133,330
11
8,781(1%)
26(93%)
حجمحقیقیتعداد
1,160,505(74%)
45(96%)
1,570,000(99%)
2(7%)
حجمحقوقیتعداد
418,276(26%)
2(4%)
سرانه خرید حقیقی: 44,538,582 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.01سرانه فروش حقیقی: 3,400,950,164 تومانقدرت فروش حقیقی: 76.36
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت397,69093,554100,184115,085-
حمایت2115,085113,017102,395125,215-
حمایت1124,209120,073104,604131,474399,949
P141,604139,536141,604141,604-
مقاومت1150,728146,592162,061151,734405,339
مقاومت2168,123166,055164,270157,993-
مقاومت3177,247173,111166,481168,123-


آخرین اخبار شصفها

نمایش اخبار قدیمی‌تر