دفرا

فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌

1400/03/29 09:44:43
پایانی:22,900
(0.08%)
آخرین:22,890
(0.04%)

تعداد معاملات:16
حجم:19,314
ارزش معاملات:452M
حجم مبنا:655,594
21,74024,020
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
22,920
23,500
1,4502
1255
22,910
23,540
9501
43,350
22,890
23,550
5,2692
19,314(100%)
9(100%)
حجمحقیقیتعداد
19,314(100%)
11(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 49,143,400 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.22سرانه فروش حقیقی: 40,208,236 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.82
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
12
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
5
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت316,69316,56017,69019,086-
حمایت219,08619,02018,06620,813-
حمایت121,21321,08018,44321,88068,440
P23,60623,54023,60623,606-
مقاومت125,73325,60028,23625,33369,600
مقاومت228,12628,06028,61326,400-
مقاومت330,25330,12028,99028,126-


آخرین اخبار دفرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر