دفرا

فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌

1400/07/29 04:29:26
پایانی:28,830
(-0.99%)
آخرین:28,150
(-3.33%)

تعداد معاملات:81
حجم:199,777
ارزش معاملات:5.67B
حجم مبنا:520,291
27,67030,570
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,700
28,140
28,660
4,0001
210,179
28,070
28,670
1,1471
210,854
28,060
29,000
3801
80,737(40%)
39(98%)
حجمحقیقیتعداد
199,777(100%)
35(100%)
119,040(60%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 59,683,274 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.36سرانه فروش حقیقی: 164,559,168 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.76
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت316,32314,95017,15022,096-
حمایت222,09621,41017,88325,458-
حمایت125,12323,75018,61627,53584,950
P30,89630,21030,89630,896-
مقاومت133,92332,55037,68334,25885,750
مقاومت239,69639,01038,41636,335-
مقاومت342,72341,35039,15039,696-


آخرین اخبار دفرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر