وبهمن

سرمايه‌گذاري‌بهمن‌

1400/04/02 15:09:00
پایانی:11,860
(0.85%)
آخرین:12,190
(3.65%)

تعداد معاملات:279
حجم:984,167
ارزش معاملات:11.69B
حجم مبنا:1.24M
11,18012,340
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
23,201
11,950
12,200
1,0001
110,000
11,940
12,210
1,0001
24,643
11,900
12,220
18,5131
920,167(93%)
101(99%)
حجمحقیقیتعداد
984,167(100%)
130(100%)
64,000(7%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 108,051,293 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.20سرانه فروش حقیقی: 89,786,312 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.83
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
13
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,7937,5758,2779,416-
حمایت29,4169,3078,51110,490-
حمایت110,60310,3858,74511,15335,440
P12,22612,11712,22612,226-
مقاومت113,41313,19514,83413,30035,990
مقاومت215,03614,92715,06813,963-
مقاومت316,22316,00515,30215,036-


آخرین اخبار وبهمن

نمایش اخبار قدیمی‌تر