فمراد

آلومراد

1400/03/24 12:23:28
پایانی:69,410
(-1.42%)
آخرین:68,100
(-3.28%)

تعداد معاملات:570
حجم:226,838
ارزش معاملات:15.75B
حجم مبنا:201,748
66,89073,930
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
16,873
68,100
68,980
1001
1100
68,090
69,000
2,2201
11,958
68,060
69,390
3002
222,071(94%)
207(100%)
حجمحقیقیتعداد
230,473(98%)
211(100%)
14,000(6%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
5,598(2%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 74,463,517 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.98سرانه فروش حقیقی: 75,815,786 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.02
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-26,680-38,360-20,31521,090-
حمایت221,09015,250-14,29548,662-
حمایت145,50033,820-8,28265,697207,630
P93,27087,43093,27093,270-
مقاومت1117,680106,000148,102120,842211,740
مقاومت2165,450159,610154,115137,877-
مقاومت3189,860178,180160,135165,450-


آخرین اخبار فمراد

نمایش اخبار قدیمی‌تر