آ س پ

آ.س.پ

1400/07/28 11:42:50
پایانی:8,941
(-4.28%)
آخرین:9,138
(-2.17%)

تعداد معاملات:1,265
حجم:7.39M
ارزش معاملات:66.12B
حجم مبنا:1.47M
8,8749,808
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,440
9,125
9,138
3,2201
26,065
9,085
9,139
2,1823
3476,582
9,084
9,140
79,1566
7,362,854(99%)
618(100%)
حجمحقیقیتعداد
7,402,272(100%)
364(100%)
39,418(1%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 106,523,102 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.59سرانه فروش حقیقی: 181,823,389 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.71
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,9474,4995,2916,979-
حمایت26,9796,7555,5558,189-
حمایت18,1157,6675,8198,93727,753
P10,1479,92310,14710,147-
مقاومت111,28310,83512,68211,35728,202
مقاومت213,31513,09112,94612,105-
مقاومت314,45114,00313,21113,315-


آخرین اخبار آ س پ

نمایش اخبار قدیمی‌تر