واحیا

م .صنایع و معادن احیاء سپاهان

1400/03/29 11:49:10
پایانی:149,373
(0.14%)
آخرین:149,500
(0.22%)

تعداد معاملات:139
حجم:156,706
ارزش معاملات:23.45B
حجم مبنا:400,000
144,690153,638
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
113
149,500
150,000
1,0001
2131
149,001
150,100
5,0001
1115
149,000
150,200
2,0001
146,924(94%)
44(98%)
حجمحقیقیتعداد
156,706(100%)
73(100%)
9,782(6%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 498,783,605 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.56سرانه فروش حقیقی: 320,652,675 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.64
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
13
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3111,620112,735118,612122,260-
حمایت2122,260122,817120,573131,240-
حمایت1135,130136,245122,531136,789444,000
P145,770146,327145,770145,770-
مقاومت1158,640159,755173,468154,750445,995
مقاومت2169,280169,837175,426160,299-
مقاومت3182,150183,265177,387169,280-


آخرین اخبار واحیا

نمایش اخبار قدیمی‌تر