واحیا

م .صنایع و معادن احیاء سپاهان

1400/07/04 04:39:01
پایانی:162,235
(0.67%)
آخرین:162,000
(0.52%)

تعداد معاملات:643
حجم:434,298
ارزش معاملات:70.45B
حجم مبنا:400,000
156,318165,986
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
4321
162,000
162,878
5001
160
161,950
162,888
1,0001
1100
161,940
162,900
2,0001
310,950(72%)
281(99%)
حجمحقیقیتعداد
129,838(30%)
106(97%)
123,348(28%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
304,460(70%)
3(3%)
سرانه خرید حقیقی: 179,526,595 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.90سرانه فروش حقیقی: 198,719,508 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.11
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
9
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت383,15574,68989,241120,724-
حمایت2120,724116,49194,095142,959-
حمایت1141,362132,89698,944156,695484,330
P178,931174,698178,931178,931-
مقاومت1199,569191,103225,055201,166488,165
مقاومت2237,138232,905229,904214,902-
مقاومت3257,776249,310234,758237,138-


آخرین اخبار واحیا

نمایش اخبار قدیمی‌تر