غبهنوش

بهنوش‌ ايران‌

1400/07/29 06:23:58
پایانی:56,120
(1.83%)
آخرین:56,290
(2.14%)

تعداد معاملات:472
حجم:304,157
ارزش معاملات:17.06B
حجم مبنا:267,284
52,36057,860
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,993
56,200
56,290
3,1761
13,550
55,570
56,300
3,4783
1949
55,560
56,310
1601
296,253(97%)
195(99%)
حجمحقیقیتعداد
276,932(91%)
189(99%)
7,904(3%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
27,225(9%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 85,260,094 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.04سرانه فروش حقیقی: 82,229,755 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.96
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
10
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,9261,25510,42728,943-
حمایت228,94326,60713,48742,958-
حمایت142,61637,94516,54351,617167,770
P65,63363,29765,63365,633-
مقاومت179,30674,63596,03679,648171,150
مقاومت2102,32399,98799,09288,307-
مقاومت3115,996111,325102,152102,323-


آخرین اخبار غبهنوش

نمایش اخبار قدیمی‌تر