بميلا

توسعه بازرگاني آهن وفولادميلاد

1400/04/03 07:25:06
پایانی:11,494
(1.25%)
آخرین:11,691
(2.99%)

تعداد معاملات:44
حجم:361,252
ارزش معاملات:4.22B
حجم مبنا:870,020
11,01111,691
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
391,878,718
11,691
000
11,000
11,351
000
23,500
11,015
000
361,252(100%)
6(100%)
حجمحقیقیتعداد
361,252(100%)
37(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 692,038,414 تومانقدرت خرید حقیقی: 6.17سرانه فروش حقیقی: 112,222,445 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.16
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
11
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
5
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,8206,6217,4668,710-
حمایت28,7108,6107,74710,001-
حمایت110,20010,0018,02910,79935,073
P12,09011,99012,09012,090-
مقاومت113,58013,38115,35213,38135,073
مقاومت215,47015,37015,63414,179-
مقاومت316,96016,76115,91615,470-


آخرین اخبار بمیلا

نمایش اخبار قدیمی‌تر