ساروم

سیمان‌ارومیه‌

1400/08/01 17:27:15
پایانی:40,460
(3.87%)
آخرین:40,000
(2.69%)

تعداد معاملات:1,170
حجم:4.05M
ارزش معاملات:164B
حجم مبنا:385,109
37,01040,890
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1210
39,950
40,100
1,8141
1200
39,910
40,150
4,8002
1500
39,760
40,200
1,1901
4,059,062(100%)
428(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,966,576(73%)
340(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,092,486(27%)
4(1%)
سرانه خرید حقیقی: 383,714,132 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.09سرانه فروش حقیقی: 353,022,544 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.92
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
9
خرید
12
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
5
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت321,28020,97024,02527,700-
حمایت227,70027,54525,04432,368-
حمایت133,50033,19026,06235,251116,840
P39,92039,76539,92039,920-
مقاومت145,72045,41052,53744,588118,680
مقاومت252,14051,98553,55547,471-
مقاومت357,94057,63054,57552,140-


آخرین اخبار ساروم

نمایش اخبار قدیمی‌تر