سكارون

سيمان كارون

1400/04/03 04:07:01
پایانی:177,888
(0%)
آخرین:172,554
(-2.99%)

تعداد معاملات:1
حجم:29
ارزش معاملات:5M
حجم مبنا:83,534
172,554183,226
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
172,554
1,051,821248
000
172,555
1952
000
172,557
321
29(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
29(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 5,158,752 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 5,158,752 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
20
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
14
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3163,703163,926165,364166,356-
حمایت2166,356166,468165,843168,553-
حمایت1169,455169,678166,322169,911517,662
P172,108172,220172,108172,108-
مقاومت1175,207175,430178,785174,305517,662
مقاومت2177,860177,972179,264175,663-
مقاومت3180,959181,182179,744177,860-


آخرین اخبار سکارون

نمایش اخبار قدیمی‌تر