سکارون

سیمان کارون

1400/07/27 21:25:53
پایانی:58,052
(-0.66%)
آخرین:60,191
(2.99%)

تعداد معاملات:582
حجم:970,502
ارزش معاملات:56.33B
حجم مبنا:155,534
56,68560,191
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
75154,072
60,191
60,998
991
54,033
59,800
61,498
1001
250,500
59,794
64,290
4671
870,502(90%)
165(99%)
حجمحقیقیتعداد
969,502(100%)
335(100%)
100,000(10%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,000(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 306,268,982 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.82سرانه فروش حقیقی: 168,004,567 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.55
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-1,899-9,4391,87028,257-
حمایت228,25724,4885,64245,537-
حمایت143,33635,7979,41056,213175,245
P73,49369,72473,49373,493-
مقاومت188,57281,033107,41990,773176,330
مقاومت2118,729114,960111,187101,449-
مقاومت3133,808126,269114,960118,729-


آخرین اخبار سکارون

نمایش اخبار قدیمی‌تر