مادیرا

صنایع ماشین های اداری ایران

1400/05/10 18:00:19
پایانی:7,669
(4.99%)
آخرین:7,669
(4.99%)

تعداد معاملات:468
حجم:8.25M
ارزش معاملات:63.33B
حجم مبنا:3.28M
6,9397,669
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
33319,255,946
7,669
7,777
10,0001
29,450
7,668
7,795
46,0001
1730
7,660
7,819
6,2001
6,956,711(84%)
43(86%)
حجمحقیقیتعداد
6,257,973(76%)
339(99%)
1,302,262(16%)
7(14%)
حجمحقوقیتعداد
2,001,000(24%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 1,240,721,317 تومانقدرت خرید حقیقی: 8.76سرانه فروش حقیقی: 141,570,486 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.11
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
10
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,2714,0784,6195,546-
حمایت25,5465,4494,7996,372-
حمایت16,4356,2424,9796,88321,679
P7,7107,6137,7107,710-
مقاومت18,5998,4069,6688,53621,972
مقاومت29,8749,7779,8489,047-
مقاومت310,76310,57010,0299,874-


آخرین اخبار مادیرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر