مادیرا

صنایع ماشین های اداری ایران

1400/02/17 20:12:13
پایانی:7,506
(-1.19%)
آخرین:7,370
(-2.98%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:6.33M
7,3708,052
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
7,370
6,335,204380
000
7,371
20,9875
000
7,380
5381
283,792(11%)
85(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,016,831(40%)
28(93%)
2,250,000(89%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
1,516,961(60%)
2(7%)
سرانه خرید حقیقی: 25,060,502 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.09سرانه فروش حقیقی: 272,583,338 تومانقدرت فروش حقیقی: 10.88
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
20
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
17
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,9895,7376,1156,998-
حمایت26,9986,8726,2417,576-
حمایت17,5027,2506,3677,93324,021
P8,5118,3858,5118,511-
مقاومت19,0158,7639,6469,08924,021
مقاومت210,0249,8989,7729,446-
مقاومت310,52810,2769,89810,024-


آخرین اخبار مادیرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر