ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

1400/03/29 07:22:42
پایانی:12,911
(0%)
آخرین:12,268
(-4.98%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.16M
12,26613,556
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
12,268
2,311,17433
000
12,269
203,96014
000
12,690
14,5001
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
3
خرید
14
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
2
خرید
9
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,59210,60310,88011,136-
حمایت211,13611,14110,97311,560-
حمایت111,70211,71311,06511,82136,804
P12,24612,25112,24612,246-
مقاومت112,81212,82313,47012,67036,804
مقاومت213,35613,36113,56212,931-
مقاومت313,92213,93313,65513,356-


آخرین اخبار ثعمرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر