سکرما

سیمان‌ کرمان‌

1400/03/25 23:04:15
پایانی:13,730
(0%)
آخرین:13,500
(-1.67%)

تعداد معاملات:4
حجم:1,892
ارزش معاملات:25.37M
حجم مبنا:1.1M
13,05014,410
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,000
13,500
13,900
1501
115,108
13,490
14,000
4001
110,000
13,470
14,060
1,5001
1,892(100%)
2(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,892(100%)
4(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 12,988,580 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.00سرانه فروش حقیقی: 6,494,290 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
14
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
8
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,5137,4458,4879,666-
حمایت29,6669,6328,83511,259-
حمایت111,68311,6159,18212,24340,880
P13,83613,80213,83613,836-
مقاومت115,85315,78518,21715,42941,490
مقاومت218,00617,97218,56416,413-
مقاومت320,02319,95518,91218,006-


آخرین اخبار سکرما

نمایش اخبار قدیمی‌تر