پارند

صندوق س. پارند پايدار سپهر

1400/04/03 03:30:32
پایانی:11,240
(0.04%)
آخرین:11,239
(0.03%)

تعداد معاملات:1,897
حجم:201M
ارزش معاملات:2,264B
حجم مبنا:1
10,11212,358
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1029,994,080
11,238
11,238
30,0001
777,583,464
11,237
11,255
10,0001
545,229,017
11,236
11,256
242,1303
18,168,023(9%)
231(97%)
حجمحقیقیتعداد
14,754,582(7%)
181(98%)
183,285,928(91%)
8(3%)
حجمحقوقیتعداد
186,699,369(93%)
4(2%)
سرانه خرید حقیقی: 884,019,820 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.96سرانه فروش حقیقی: 916,251,390 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.04
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -