پارند

صندوق س. پارند پایدار سپهر

1400/07/27 20:38:53
پایانی:10,069
(0.05%)
آخرین:10,069
(0.05%)

تعداد معاملات:891
حجم:27.74M
ارزش معاملات:279B
حجم مبنا:1
9,05711,069
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
52051,672,940
10,068
10,069
2,872,31129
10310,287,400
10,067
10,070
2,074,71522
767,590,424
10,066
10,100
6,8001
14,908,113(54%)
168(97%)
حجمحقیقیتعداد
11,339,420(41%)
130(96%)
12,836,007(46%)
6(3%)
حجمحقوقیتعداد
16,404,700(59%)
5(4%)
سرانه خرید حقیقی: 893,510,653 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.02سرانه فروش حقیقی: 878,281,692 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.98
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -