قزوین

کارخانجات‌ قند قزوین‌

1400/07/28 09:34:39
پایانی:30,010
(-0.06%)
آخرین:30,150
(0.39%)

تعداد معاملات:32
حجم:25,145
ارزش معاملات:746M
حجم مبنا:490,356
28,53031,530
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1200
30,150
30,320
6701
12,006
30,140
30,370
2,9352
1300
29,340
30,380
1,4381
25,145(100%)
15(100%)
حجمحقیقیتعداد
25,145(100%)
18(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 50,306,763 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.20سرانه فروش حقیقی: 41,922,302 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.83
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
13
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت314,63013,30016,09021,540-
حمایت221,54020,87517,02025,803-
حمایت125,79024,46017,95028,43690,270
P32,70032,03532,70032,700-
مقاومت136,95035,62042,12936,96391,440
مقاومت243,86043,19543,05939,596-
مقاومت348,11046,78043,99043,860-


آخرین اخبار قزوین

نمایش اخبار قدیمی‌تر