دتهران‌

داروسازي‌ تهران‌ دارو

1400/03/25 22:48:46
پایانی:19,383
(0%)
آخرین:19,383
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:257,959
18,99619,770
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
255,000
20,158
000
255,000
19,770
000
000000


آخرین اخبار دتهران

نمایش اخبار قدیمی‌تر