سیلام

سیمان‌ ایلام‌

1400/08/01 16:55:40
پایانی:5,750
(-4%)
آخرین:5,700
(-4.84%)

تعداد معاملات:475
حجم:2.64M
ارزش معاملات:15.24B
حجم مبنا:2.5M
5,7006,280
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
5,700
43,7584
000
5,760
8001
000
5,780
19,8631
2,533,288(96%)
205(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,641,856(100%)
145(99%)
115,418(4%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
6,850(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 71,055,639 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.68سرانه فروش حقیقی: 104,763,255 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.47
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
7
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-916-1,655-3622,406-
حمایت22,4062,037684,381-
حمایت14,2533,5154995,60118,100
P7,5767,2077,5767,576-
مقاومت19,4238,68511,7009,55118,640
مقاومت212,74612,37712,13110,771-
مقاومت314,59313,85512,56212,746-


آخرین اخبار سیلام

نمایش اخبار قدیمی‌تر