غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

1400/08/01 16:55:40
پایانی:62,816
(-4.06%)
آخرین:62,204
(-4.99%)

تعداد معاملات:135
حجم:194,470
ارزش معاملات:12.12B
حجم مبنا:229,089
62,20468,750
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1100
52,700
62,204
103,68742
1100
52,662
63,289
811
000
63,400
531
94,470(49%)
59(98%)
حجمحقیقیتعداد
194,470(100%)
35(100%)
100,000(51%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 100,580,127 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.29سرانه فروش حقیقی: 349,023,643 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.47
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
12
خرید
11
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
11
خرید
5
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت336,36637,21541,74244,573-
حمایت244,57344,99743,25251,491-
حمایت154,47655,32544,76155,765194,480
P62,68363,10762,68362,683-
مقاومت172,58673,43583,99869,601198,380
مقاومت280,79381,21785,50773,875-
مقاومت390,69691,54587,01780,793-


آخرین اخبار غگلپا

نمایش اخبار قدیمی‌تر