سنير

سيمان‌ سفيد ني‌ريز

1400/04/02 15:14:20
پایانی:216,110
(0%)
آخرین:205,320
(-4.99%)

تعداد معاملات:3
حجم:90
ارزش معاملات:18.47M
حجم مبنا:68,763
205,320226,920
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
205,320
2,537,4331,398
000
205,330
3,48710
000
205,340
1,6073
90(100%)
3(100%)
حجمحقیقیتعداد
90(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 6,483,300 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.33سرانه فروش حقیقی: 19,449,900 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
2
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3156,576150,475159,627180,983-
حمایت2180,983177,932162,680194,968-
حمایت1193,186187,085165,730203,608616,170
P217,593214,542217,593217,593-
مقاومت1229,796223,695245,049231,578616,170
مقاومت2254,203251,152248,099240,218-
مقاومت3266,406260,305251,152254,203-


آخرین اخبار سنیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر