سنير

سيمان‌ سفيد ني‌ريز

1400/07/29 04:34:38
پایانی:109,520
(-3.98%)
آخرین:108,360
(-4.99%)

تعداد معاملات:2,705
حجم:1.24M
ارزش معاملات:136B
حجم مبنا:136,961
108,360119,760
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
108,850
1681
000
108,870
501
000
108,880
3,7692
1,101,030(89%)
1,107(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,225,466(99%)
801(100%)
142,268(11%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
17,832(1%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 108,929,363 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.65سرانه فروش حقیقی: 167,556,849 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.54
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
9
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
4
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-8,026-16,8805,95046,486-
حمایت246,48642,06013,56681,370-
حمایت183,29374,44021,173102,922360,300
P137,806133,380137,806137,806-
مقاومت1174,613165,760219,026172,690363,300
مقاومت2229,126224,700226,633194,242-
مقاومت3265,933257,080234,250229,126-


آخرین اخبار سنیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر