سنیر

سیمان‌ سفید نی‌ریز

1399/12/17 13:56:00
پایانی:253,940
(-0.41%)
آخرین:249,900
(-1.99%)

تعداد معاملات:12
حجم:40,591
ارزش معاملات:10.14B
حجم مبنا:196,086
249,900270,280
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
249,900
2,019,1011,556
000
249,910
2,89812
000
249,920
1102
591(1%)
8(89%)
حجمحقیقیتعداد
40,591(100%)
3(100%)
40,000(99%)
1(11%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 18,759,817 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.01سرانه فروش حقیقی: 3,435,892,846 تومانقدرت فروش حقیقی: 183.15
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
9
خرید
15
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
7
خرید
10
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت345,77356,22088,50099,886-
حمایت299,886105,11099,268149,210-
حمایت1174,893185,340110,024179,682749,700
P229,006234,230229,006229,006-
مقاومت1304,013314,460389,775278,330749,700
مقاومت2358,126363,350400,531308,802-
مقاومت3433,133443,580411,300358,126-


آخرین اخبار سنیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر