شنفت

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
11
خرید
9
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
9
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت331,36633,45037,90038,183-
حمایت238,18339,22539,38444,982-
حمایت149,16651,25040,86749,183179,370
P55,98357,02555,98355,983-
مقاومت166,96669,05079,43262,782180,360
مقاومت273,78374,82580,91566,983-
مقاومت384,76686,85082,40073,783-

آخرین اخبار شنفت

نمایش اخبار قدیمی‌تر