شنفت

نفت‌ پارس‌

1400/02/17 19:46:30
پایانی:47,270
(-0.02%)
آخرین:46,450
(-1.75%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.04M
45,87050,110
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
18,737
46,450
47,490
1501
71,400
46,420
47,500
1,8454
2610
46,410
47,520
1,0001
131,989(52%)
54(96%)
حجمحقیقیتعداد
254,419(100%)
129(100%)
122,430(48%)
2(4%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 115,539,259 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.24سرانه فروش حقیقی: 93,227,799 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.81
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
20
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
18
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت339,56038,60040,04043,400-
حمایت243,40042,92040,52045,600-
حمایت145,32044,36041,00046,959141,720
P49,16048,68049,16049,160-
مقاومت151,08050,12053,47951,360142,480
مقاومت254,92054,44053,95952,719-
مقاومت356,84055,88054,44054,920-


آخرین اخبار شنفت

نمایش اخبار قدیمی‌تر