وبشهر

توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ

1400/03/28 20:17:26
پایانی:9,120
(0%)
آخرین:9,120
(0%)

تعداد معاملات:173
حجم:1.07M
ارزش معاملات:9.78B
حجم مبنا:3.3M
8,6709,570
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
117,825
9,120
9,150
51,7142
220,207
9,110
9,170
50,0001
221,100
9,100
9,200
10,0001
241,085(22%)
39(93%)
حجمحقیقیتعداد
723,395(67%)
95(97%)
832,310(78%)
3(7%)
حجمحقوقیتعداد
350,000(33%)
3(3%)
سرانه خرید حقیقی: 56,376,800 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.81سرانه فروش حقیقی: 69,445,920 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.23
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
14
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
8
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,2406,0606,5707,440-
حمایت27,4407,3506,7408,219-
حمایت18,2808,1006,9108,70027,370
P9,4809,3909,4809,480-
مقاومت110,32010,14011,32910,25927,420
مقاومت211,52011,43011,49910,740-
مقاومت312,36012,18011,67011,520-


آخرین اخبار وبشهر

نمایش اخبار قدیمی‌تر