درهآور

دارویی ره آورد تامین

1400/07/26 12:09:06
پایانی:23,921
(-0.21%)
آخرین:23,631
(-1.42%)

تعداد معاملات:217
حجم:239,850
ارزش معاملات:5.71B
حجم مبنا:623,779
22,77525,171
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1374
23,631
23,900
1,0422
24,818
23,630
23,920
6321
12,761
23,618
23,935
41
190,502(79%)
69(97%)
حجمحقیقیتعداد
239,850(100%)
118(100%)
49,348(21%)
2(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 66,043,454 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.36سرانه فروش حقیقی: 48,622,473 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.74
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
5
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,7789,34611,78817,094-
حمایت217,09416,37812,60320,826-
حمایت120,54719,11513,41723,13171,700
P26,86326,14726,86326,863-
مقاومت130,31628,88434,58230,59572,560
مقاومت236,63235,91635,39632,900-
مقاومت340,08538,65336,21136,632-


آخرین اخبار درهآور

نمایش اخبار قدیمی‌تر