زاگرس

پتروشیمی زاگرس

1400/08/01 18:51:16
پایانی:306,319
(-3.37%)
آخرین:301,178
(-4.99%)

تعداد معاملات:719
حجم:213,179
ارزش معاملات:64.2B
حجم مبنا:315,429
301,178332,880
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
120
298,696
301,178
551,219501
118
290,280
301,179
201
168
290,270
301,180
3001
192,929(91%)
547(100%)
حجمحقیقیتعداد
203,179(95%)
104(99%)
20,250(9%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
10,000(5%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 108,039,887 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.18سرانه فروش حقیقی: 598,438,347 تومانقدرت فروش حقیقی: 5.54
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
8
خرید
9
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
5
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3138,427147,141175,141185,713-
حمایت2185,713190,070184,481228,497-
حمایت1250,427259,141193,811254,929945,423
P297,713302,070297,713297,713-
مقاومت1362,427371,141436,470340,497960,282
مقاومت2409,713414,070445,800366,929-
مقاومت3474,427483,141455,141409,713-


آخرین اخبار زاگرس

نمایش اخبار قدیمی‌تر