زاگرس

پتروشیمی زاگرس

1400/03/29 11:53:46
پایانی:215,113
(0.16%)
آخرین:216,900
(0.99%)

تعداد معاملات:508
حجم:187,129
ارزش معاملات:40.35B
حجم مبنا:465,650
204,017225,491
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
189
216,900
217,000
4,9253
11,015
216,300
217,300
1,0343
3207
216,200
217,800
2,0051
104,421(56%)
249(97%)
حجمحقیقیتعداد
187,107(100%)
178(99%)
82,708(44%)
7(3%)
حجمحقوقیتعداد
22(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 90,210,098 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.40سرانه فروش حقیقی: 226,118,809 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.51
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
8
خرید
15
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
6
خرید
9
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3155,820158,285167,687172,160-
حمایت2172,160173,392170,824186,527-
حمایت1193,430195,895173,957195,402641,699
P209,770211,002209,770209,770-
مقاومت1231,040233,505255,442224,137648,698
مقاومت2247,380248,612258,575233,012-
مقاومت3268,650271,115261,712247,380-


آخرین اخبار زاگرس

نمایش اخبار قدیمی‌تر