سصوفی

سیمان‌ صوفیان‌

1400/03/26 00:32:00
پایانی:13,130
(0%)
آخرین:13,190
(0.45%)

تعداد معاملات:844
حجم:2.39M
ارزش معاملات:31.42B
حجم مبنا:1.2M
12,48013,780
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1500
12,880
13,190
153,1022
13,000
12,830
13,200
5,3033
2404
12,810
13,220
76,4273
2,378,687(99%)
300(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,208,949(92%)
354(99%)
14,708(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
184,446(8%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 104,107,201 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.27سرانه فروش حقیقی: 81,930,792 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.79
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
10
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
10
خرید
4
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,2005902,7106,050-
حمایت26,0505,7453,4179,289-
حمایت19,6809,0704,12311,29039,270
P14,53014,22514,53014,530-
مقاومت118,16017,55022,49617,76939,930
مقاومت223,01022,70523,20219,770-
مقاومت326,64026,03023,91023,010-


آخرین اخبار سصوفی

نمایش اخبار قدیمی‌تر