سصوفی

سیمان‌ صوفیان‌

1400/07/04 04:44:12
پایانی:17,930
(4.12%)
آخرین:18,060
(4.87%)

تعداد معاملات:556
حجم:1.96M
ارزش معاملات:35.21B
حجم مبنا:871,080
16,36018,080
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
21,500
18,040
18,080
178,2292
15,136
18,000
18,300
2871
1700
17,990
20,850
2421
1,864,537(95%)
249(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,291,722(66%)
201(99%)
98,965(5%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
671,780(34%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 134,261,640 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.17سرانه فروش حقیقی: 115,226,743 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.86
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
9
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,7066,9008,76012,233-
حمایت212,23311,8309,38015,075-
حمایت115,14614,34010,00016,83153,630
P19,67319,27019,67319,673-
مقاومت122,58621,78026,11922,51554,200
مقاومت227,11326,71026,73924,271-
مقاومت330,02629,22027,36027,113-


آخرین اخبار سصوفی

نمایش اخبار قدیمی‌تر