فسازان

غلتك سازان سپاهان

1400/04/03 05:19:57
پایانی:30,220
(2.89%)
آخرین:30,570
(4.08%)

تعداد معاملات:496
حجم:1.37M
ارزش معاملات:41.61B
حجم مبنا:496,360
27,91030,830
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
30,450
30,570
1201
14,575
30,440
30,740
1871
1300
30,250
30,750
2861
1,313,363(95%)
160(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,376,913(100%)
223(100%)
63,550(5%)
4(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 248,061,436 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.33سرانه فروش حقیقی: 186,593,322 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.75
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت320,18020,40022,09523,350-
حمایت223,35023,46022,66025,939-
حمایت126,96027,18023,22527,54090,500
P30,13030,24030,13030,130-
مقاومت133,74033,96037,91432,71992,210
مقاومت236,91037,02038,47934,320-
مقاومت340,52040,74039,04536,910-


آخرین اخبار فسازان

نمایش اخبار قدیمی‌تر