بهپاک

صنعتی بهپاک

1400/03/29 11:37:27
پایانی:6,142
(2.29%)
آخرین:6,260
(4.26%)

تعداد معاملات:411
حجم:3.71M
ارزش معاملات:22.8B
حجم مبنا:2.49M
5,7046,304
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,121
6,221
6,260
5,5861
120,000
6,220
6,264
4,5001
251,172
6,210
6,265
230,1112
3,239,651(87%)
93(98%)
حجمحقیقیتعداد
3,611,265(97%)
174(99%)
476,607(13%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
104,993(3%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 213,956,305 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.68سرانه فروش حقیقی: 127,473,503 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.60
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
8
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
2
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-44,960-51,208-41,663-19,623-
حمایت2-19,623-22,747-38,479-5,039-
حمایت1-6,782-13,030-35,2993,97017,928
P18,55415,43018,55418,554-
مقاومت131,39525,14847,41733,13818,177
مقاومت256,73253,60850,59742,148-
مقاومت369,57363,32653,78156,732-


آخرین اخبار بهپاک

نمایش اخبار قدیمی‌تر