بهپاک

صنعتی بهپاک

1400/08/01 18:30:14
پایانی:5,434
(-3.24%)
آخرین:5,350
(-4.73%)

تعداد معاملات:317
حجم:2.67M
ارزش معاملات:14.52B
حجم مبنا:2.67M
5,3365,896
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
120,000
5,302
5,369
14,7331
120,000
5,301
5,400
40,0001
111,500
5,150
5,420
10,0001
2,367,402(89%)
116(97%)
حجمحقیقیتعداد
2,023,602(76%)
117(99%)
306,200(11%)
3(3%)
حجمحقوقیتعداد
650,000(24%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 110,900,538 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.18سرانه فروش حقیقی: 93,985,070 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.85
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
9
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
5
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,7441,4502,1373,412-
حمایت23,4123,2652,3674,462-
حمایت14,4934,1992,5965,11116,494
P6,1616,0146,1616,161-
مقاومت17,2426,9488,5517,21116,691
مقاومت28,9108,7638,7807,860-
مقاومت39,9919,6979,0108,910-


آخرین اخبار بهپاک

نمایش اخبار قدیمی‌تر