پخش

پخش البرز

1400/03/26 00:11:23
پایانی:15,101
(-0.63%)
آخرین:14,704
(-3.24%)

تعداد معاملات:224
حجم:343,606
ارزش معاملات:5.13B
حجم مبنا:941,916
14,43815,956
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,144
14,704
14,945
4961
12,088
14,701
14,950
1,0001
1380
14,630
14,980
7001
313,606(91%)
84(97%)
حجمحقیقیتعداد
343,606(100%)
82(100%)
30,000(9%)
3(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 56,378,145 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.89سرانه فروش حقیقی: 63,277,978 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.12
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
6
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خرید
4
خرید
2
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-7,623-10,233-6,0043,443-
حمایت23,4432,139-4,5939,905-
حمایت19,2926,683-3,18413,89745,788
P20,35919,05520,35920,359-
مقاومت126,20823,59933,46626,82146,301
مقاومت237,27535,97134,87530,813-
مقاومت343,12440,51536,28637,275-


آخرین اخبار پخش

نمایش اخبار قدیمی‌تر