داسوه

داروسازی‌ اسوه‌

1400/08/01 18:24:56
پایانی:24,090
(0.33%)
آخرین:24,130
(0.49%)

تعداد معاملات:171
حجم:285,094
ارزش معاملات:6.89B
حجم مبنا:624,740
22,81025,210
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
25,944
24,010
24,140
11,1993
13,000
24,000
24,150
10,3704
1877
23,860
24,160
6,3381
284,013(100%)
64(98%)
حجمحقیقیتعداد
285,094(100%)
80(100%)
1,081(0%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 106,904,268 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.25سرانه فروش حقیقی: 85,848,930 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.80
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
11
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت311,44610,41012,75017,163-
حمایت217,16316,64513,53020,738-
حمایت120,80619,77014,31022,94772,950
P26,52326,00526,52326,523-
مقاومت130,16629,13034,58930,09873,410
مقاومت235,88335,36535,36932,307-
مقاومت339,52638,49036,15035,883-


آخرین اخبار داسوه

نمایش اخبار قدیمی‌تر