وبيمه

سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌

1400/07/30 23:28:03
پایانی:1,637
(0.86%)
آخرین:1,633
(0.61%)

تعداد معاملات:426
حجم:4.9M
ارزش معاملات:8.09B
حجم مبنا:9.16M
1,5421,704
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
1,631
1,647
1401
217,454
1,625
1,649
50,0001
26,330
1,623
1,650
178,0001
4,336,435(88%)
135(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,905,055(100%)
166(99%)
571,620(12%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
3,000(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 52,583,289 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.09سرانه فروش حقیقی: 48,370,933 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.92
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
13
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
8
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36655757511,107-
حمایت21,1071,0628101,376-
حمایت11,3701,2808691,5434,926
P1,8121,7671,8121,812-
مقاومت12,0751,9852,3962,0814,973
مقاومت22,5172,4722,4552,248-
مقاومت32,7802,6902,5142,517-


آخرین اخبار وبیمه

نمایش اخبار قدیمی‌تر