شپاکسا

پاکسان‌

1400/03/29 11:12:12
پایانی:19,970
(-0.1%)
آخرین:19,970
(-0.1%)

تعداد معاملات:48
حجم:54,367
ارزش معاملات:1.07B
حجم مبنا:750,375
19,00020,980
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1249
19,850
19,970
6321
15,500
19,840
19,980
20,2072
246,541
19,800
20,000
17,4244
54,622(100%)
23(100%)
حجمحقیقیتعداد
54,622(100%)
21(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 47,426,145 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.91سرانه فروش حقیقی: 51,942,920 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.10
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
13
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
7
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,7267,8959,90213,573-
حمایت213,57313,15710,57216,640-
حمایت116,75615,92511,24118,53559,570
P21,60321,18721,60321,603-
مقاومت124,78623,95528,63824,67059,940
مقاومت229,63329,21729,30726,565-
مقاومت332,81631,98529,97729,633-


آخرین اخبار شپاکسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر