وپسا

س. پتروشيمي ساختمان خليج فارس

1400/07/30 23:07:01
پایانی:2,130
(2.25%)
آخرین:2,145
(2.97%)

تعداد معاملات:929
حجم:19.47M
ارزش معاملات:41.47B
حجم مبنا:4.69M
2,0212,145
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12788,468
2,145
2,250
10,0001
134,969
2,136
2,260
2,2131
11,300
2,135
000
19,221,254(99%)
282(99%)
حجمحقیقیتعداد
19,271,254(99%)
314(100%)
250,000(1%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
200,000(1%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 145,181,812 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.11سرانه فروش حقیقی: 130,725,385 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.90
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
14
خرید
11
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,4211,4591,5731,612-
حمایت21,6121,6311,6111,786-
حمایت11,8781,9161,6491,8946,374
P2,0692,0882,0692,069-
مقاومت12,3352,3732,6402,2436,435
مقاومت22,5262,5452,6782,351-
مقاومت32,7922,8302,7162,526-


آخرین اخبار وپسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر