دسينا

داروسازي‌ سينا

1400/07/29 05:47:33
پایانی:19,220
(-0.41%)
آخرین:18,900
(-2.07%)

تعداد معاملات:104
حجم:433,888
ارزش معاملات:8.31B
حجم مبنا:780,437
18,34020,260
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,000
18,850
18,920
1871
13,000
18,830
19,290
4,0001
21,600
18,800
19,380
2,0782
317,058(73%)
37(97%)
حجمحقیقیتعداد
408,244(94%)
42(98%)
116,830(27%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
25,644(6%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 164,698,777 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.88سرانه فروش حقیقی: 186,820,230 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.13
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
12
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت311,78011,01012,32515,180-
حمایت215,18014,79512,76317,189-
حمایت117,04016,27013,20118,43056,500
P20,44020,05520,44020,440-
مقاومت122,30021,53024,59822,44957,390
مقاومت225,70025,31525,03623,690-
مقاومت327,56026,79025,47525,700-


آخرین اخبار دسینا

نمایش اخبار قدیمی‌تر