دسينا

داروسازي‌ سينا

1400/04/03 04:48:42
پایانی:18,490
(0.54%)
آخرین:18,360
(-0.16%)

تعداد معاملات:356
حجم:890,471
ارزش معاملات:16.46B
حجم مبنا:811,249
17,48019,300
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,639
18,360
18,420
3,4971
1500
18,290
18,590
1,1391
2800
18,210
18,600
1,2802
882,186(99%)
112(99%)
حجمحقیقیتعداد
632,277(71%)
97(99%)
8,285(1%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
258,194(29%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 145,639,456 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.21سرانه فروش حقیقی: 120,523,729 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.83
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
14
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
8
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,2209,61511,07213,740-
حمایت213,74013,43711,55815,967-
حمایت116,05015,44512,04417,34255,280
P19,57019,26719,57019,570-
مقاومت121,88021,27524,67521,79755,860
مقاومت225,40025,09725,16123,172-
مقاومت327,71027,10525,64725,400-


آخرین اخبار دسینا

نمایش اخبار قدیمی‌تر