ولملت

واسپاري ملت

1400/04/03 04:43:29
پایانی:5,220
(0.57%)
آخرین:5,200
(0.19%)

تعداد معاملات:291
حجم:1.66M
ارزش معاملات:8.72B
حجم مبنا:2.87M
4,9405,440
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
23,100
5,160
5,200
6,0001
15,775
5,120
5,210
10,0001
213,845
5,110
5,230
20,0001
1,647,017(99%)
105(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,563,017(94%)
105(99%)
20,000(1%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
104,000(6%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 81,880,273 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.05سرانه فروش حقیقی: 77,704,273 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.95
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
14
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35402651,0872,460-
حمایت22,4602,3221,3613,716-
حمایت13,8303,5551,6354,49315,660
P5,7505,6125,7505,750-
مقاومت17,1206,8458,7647,00615,800
مقاومت29,0408,9029,0387,783-
مقاومت310,41010,1359,3129,040-


آخرین اخبار ولملت

نمایش اخبار قدیمی‌تر