وسكاب

س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها

1400/03/28 19:46:22
پایانی:2,547
(-0.66%)
آخرین:2,530
(-1.32%)

تعداد معاملات:490
حجم:4.55M
ارزش معاملات:11.6B
حجم مبنا:5.88M
2,4362,692
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,756
2,523
2,530
19,2621
12,200
2,522
2,537
177,6503
13,222
2,521
2,538
21,8001
4,545,099(100%)
147(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,227,892(93%)
186(99%)
10,000(0%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
327,207(7%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 78,750,796 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.36سرانه فروش حقیقی: 57,894,843 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.74
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
7
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-920-1,340-695790-
حمایت2790580-4791,775-
حمایت11,6601,240-2642,3847,619
P3,3703,1603,3703,370-
مقاومت14,2403,8205,3244,3557,702
مقاومت25,9505,7405,5394,964-
مقاومت36,8206,4005,7555,950-


آخرین اخبار وسکاب

نمایش اخبار قدیمی‌تر