قاروم

قند اروميه

1400/07/30 23:07:01
پایانی:1,662
(0%)
آخرین:1,741
(4.75%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:858,000
1,5791,745
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
6855,709
1,745
000
101,650,000
1,711
000
000000
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,7412,7412,7412,741-
حمایت22,7412,7412,7412,741-
حمایت12,7412,7412,7412,7418,223
P2,7412,7412,7412,741-
مقاومت12,7412,7412,7412,7418,223
مقاومت22,7412,7412,7412,741-
مقاومت32,7412,7412,7412,741-


آخرین اخبار قاروم

نمایش اخبار قدیمی‌تر