کابگن

تولیدی و صنعتی آبگینه‌

1400/08/01 18:03:57
پایانی:5,825
(0%)
آخرین:5,883
(0.99%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:429,185
5,7095,941
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11651,631
5,941
000
11,700
5,887
000
210,000
5,884
000
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
12
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
8
خرید
9
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,0355,1155,2435,212-
حمایت25,2125,2525,2855,407-
حمایت15,5475,6275,3285,52817,649
P5,7245,7645,7245,724-
مقاومت16,0596,1396,4375,91917,649
مقاومت26,2366,2766,4806,040-
مقاومت36,5716,6516,5236,236-


آخرین اخبار کابگن

نمایش اخبار قدیمی‌تر