كابگن

توليدي و صنعتي آبگينه‌

1400/03/28 19:46:22
پایانی:5,231
(0%)
آخرین:5,328
(1.85%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:477,921
5,1795,283
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13197,081
5,283
000
11,000
5,231
000
000000
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
10
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
6
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,0685,0945,1335,120-
حمایت25,1205,1335,1465,179-
حمایت15,2245,2505,1595,21615,984
P5,2765,2895,2765,276-
مقاومت15,3805,4065,4965,33515,984
مقاومت25,4325,4455,5095,372-
مقاومت35,5365,5625,5235,432-


آخرین اخبار کابگن

نمایش اخبار قدیمی‌تر