ارمغان

ص سرمايه گذاري ارمغان ايرانيان

1400/07/30 22:40:48
پایانی:10,068
(0.09%)
آخرین:10,064
(0.05%)

تعداد معاملات:82
حجم:491,933
ارزش معاملات:4.95B
حجم مبنا:1
9,05311,063
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2150,000
10,064
10,070
43,5179
14131,904
10,063
10,072
5001
1019,998,700
10,062
10,074
2,5931
489,933(100%)
33(97%)
حجمحقیقیتعداد
491,933(100%)
19(100%)
2,000(0%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 149,474,104 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.57سرانه فروش حقیقی: 260,672,707 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.74
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -