وملت

سرمایه گذاری ملت

1400/08/01 17:48:16
پایانی:3,159
(-0.94%)
آخرین:3,062
(-3.98%)

تعداد معاملات:18
حجم:375,281
ارزش معاملات:1.14B
حجم مبنا:1.56M
3,0623,316
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
3,062
3,058,850148
000
3,086
1,6501
000
3,087
1,6501
275,281(73%)
14(93%)
حجمحقیقیتعداد
375,281(100%)
3(100%)
100,000(27%)
1(7%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 62,115,191 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.16سرانه فروش حقیقی: 395,170,893 تومانقدرت فروش حقیقی: 6.36
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
13
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,2582,1672,3272,669-
حمایت22,6692,6232,3802,913-
حمایت12,8982,8072,4333,0649,381
P3,3093,2633,3093,309-
مقاومت13,5383,4473,8203,5539,381
مقاومت23,9493,9033,8733,704-
مقاومت34,1784,0873,9273,949-


آخرین اخبار وملت

نمایش اخبار قدیمی‌تر