زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

1400/03/25 23:30:01
پایانی:9,194
(2.04%)
آخرین:9,460
(4.99%)

تعداد معاملات:1,906
حجم:9.35M
ارزش معاملات:86.02B
حجم مبنا:1.55M
8,5609,460
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
281,133,160
9,460
9,700
1,0001
1550
9,355
10,127
1,0202
1700
9,350
000
9,356,593(100%)
631(100%)
حجمحقیقیتعداد
9,015,057(96%)
924(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
341,536(4%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 136,330,453 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.52سرانه فروش حقیقی: 89,701,768 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.66
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
5
خنثی
19
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
1
خنثی
5
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,3921,5922,7915,590-
حمایت25,5905,1903,1917,422-
حمایت17,1896,3893,5918,55426,364
P10,3879,98710,38710,387-
مقاومت111,98611,18613,98412,21926,364
مقاومت215,18414,78414,38413,351-
مقاومت316,78315,98314,78415,184-


آخرین اخبار زگلدشت

نمایش اخبار قدیمی‌تر