پارسیان

بیمه پارسیان

1400/07/04 03:52:24
پایانی:11,420
(4.77%)
آخرین:11,440
(4.95%)

تعداد معاملات:567
حجم:2.26M
ارزش معاملات:25.8B
حجم مبنا:2M
10,36011,440
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
22,925
11,440
11,500
4,8321
1900
11,370
11,970
11,4523
12,799
11,360
12,600
4881
1,568,584(69%)
390(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,787,220(79%)
109(97%)
691,831(31%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
473,195(21%)
3(3%)
سرانه خرید حقیقی: 45,931,357 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.25سرانه فروش حقیقی: 187,248,187 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.08
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
11
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
3
خرید
6
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,1803,1004,4906,040-
حمایت26,0406,0004,9538,163-
حمایت18,7408,6605,4169,47633,730
P11,60011,56011,60011,600-
مقاومت114,30014,22017,46313,72334,320
مقاومت217,16017,12017,92615,036-
مقاومت319,86019,78018,39017,160-


آخرین اخبار پارسیان

نمایش اخبار قدیمی‌تر