ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

1400/02/27 14:17:41
پایانی:3,276
(-2.96%)
آخرین:3,208
(-4.97%)

تعداد معاملات:4,184
حجم:64.94M
ارزش معاملات:212B
حجم مبنا:24.6M
3,2083,544
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,492
3,208
3,208
1,285,58918
121,000
3,205
3,210
6,0001
11,657
3,125
3,217
13,0001
61,950,780(95%)
1,224(100%)
حجمحقیقیتعداد
62,649,899(96%)
1,576(100%)
2,997,584(5%)
6(0%)
حجمحقوقیتعداد
2,298,465(4%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 165,809,440 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.27سرانه فروش حقیقی: 130,229,104 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.79
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
12
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
6
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,6661,6011,8862,300-
حمایت22,3002,2671,9812,735-
حمایت12,8052,7402,0763,0039,910
P3,4393,4063,4393,439-
مقاومت13,9443,8794,5433,87410,089
مقاومت24,5784,5454,6384,142-
مقاومت35,0835,0184,7334,578-


آخرین اخبار ذوب

نمایش اخبار قدیمی‌تر