ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

1400/07/26 10:32:47
پایانی:3,914
(-0.38%)
آخرین:3,955
(0.66%)

تعداد معاملات:1,711
حجم:33.43M
ارزش معاملات:130B
حجم مبنا:24.6M
3,7334,125
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
576,751
3,954
3,955
97,3001
14,167
3,953
3,959
39,7854
1100,000
3,952
3,960
10,5452
22,033,897(65%)
439(98%)
حجمحقیقیتعداد
29,070,875(86%)
732(99%)
11,883,933(35%)
9(2%)
حجمحقوقیتعداد
4,846,955(14%)
4(1%)
سرانه خرید حقیقی: 196,448,001 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.26سرانه فروش حقیقی: 155,441,809 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.79
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,2362,1042,4032,968-
حمایت22,9682,9022,5033,425-
حمایت13,4343,3022,6033,70811,561
P4,1664,1004,1664,166-
مقاومت14,6324,5005,1984,62311,768
مقاومت25,3645,2985,2984,906-
مقاومت35,8305,6985,3985,364-


آخرین اخبار ذوب

نمایش اخبار قدیمی‌تر